skip to Main Content
Helse & Velvære

Morgenbading
Kvinabadet tilbyr mandager og onsdager utenom skoleferier, morgenbading fra kl. 06:15 – 08:30. Idrettsbasseng, terapibasseng og badstu er tilgjengelig. Her vil man også kunne nyte en god frokost i kafeen etterpå til en rimelig pris.

Terapibasseng
Personer, lag og foreninger, skoler og barnehager som ønsker å bruke terapibassenget høsten 2019 må søke skriftlig om tildeling på eget skjema.

Skjema fås også ved henvendelse til Servicekontoret, Nesgata 11, Kvinesdal eller
ta kontakt på telefon 38 35 77 00/2829. Du kan også laste ned vårt søknadsskjema, fylle ut og sende inn.

Funksjonshemmede og grupper (mer enn 4 personer) vil bli prioritert. Legeerklæring må vedlegges. Pris for bruk av bassenget for 1 time pr. uke er kr. 2.500,-(inntil 5 personer) og kr.3100,-(over 5 personer) pr. halvår jfr. kommunestyrevedtak.

Søknad sendes: Kvinesdal Kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Back To Top