skip to Main Content
Helse & Velvære

Morgenbading
Kvinabadet tilbyr mandager og onsdager utenom skoleferier, morgenbading fra kl. 06:15 – 08:30. Idrettsbasseng, terapibasseng og badstu er tilgjengelig. Her vil man også kunne nyte en god frokost i kafeen etterpå til en rimelig pris.

Terapibasseng
Personer, lag og foreninger, skoler og barnehager som ønsker å bruke terapibassenget høsten 2021/vår 2022 må søke skriftlig om tildeling på eget skjema.

Skjema fås også ved henvendelse til Servicekontoret, Nesgata 11, Kvinesdal eller
ta kontakt på telefon 38 35 77 00/2829. Du kan også laste ned vårt søknadsskjema, fylle ut og sende inn.

Funksjonshemmede og grupper (mer enn 4 personer) vil bli prioritert. Legeerklæring må vedlegges. Pris for bruk av bassenget for 1 time pr. uke er kr. 2.800,-(inntil 5 personer) og kr.3400,-(over 5 personer) pr. halvår jfr. kommunestyrevedtak.

Søknad sendes: Kvinesdal Kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Back To Top